Urządzenia do analizy wartości opałowej gazu płynnego

Wartość opałowa biogazu w dużej mierze przesądza o jakości paliwa i jego kaloryczności. Z jakiej przyczyny powinno się ją sprawdzać? W których dziedzinach przemysłu używane są urządzenia do analizy wartości opałowej?

Wartość opałowa gazu płynnego, odpadów komunalnych i biogazu

Wartość opałowa to ilość energii uwalnianej podczas spalania określonej ilości paliwa. Wielkość tę wylicza się zarówno w przypadku paliw stałych, gazowych, jak i ciekłych – drewna opałowego, gazu płynnego i ziemnego czy węgla brunatnego i kamiennego. Badaniu może być poddana również wartość opałowa odpadów komunalnych. Urządzeniem służącym do wyliczania wartości opałowej biogazu jest analizator zaopatrzony w sensory gazowe, który szczegółowo bada między innymi poziom tlenu (O2), siarkowodoru (H2S), metanu (CH4) oraz wodoru (H2). Komponenty te decydują o kaloryczności paliwa, mają wpływ na jego jakość, lecz także mogą spowodować niebezpieczeństwo wybuchu, dlatego systematyczne sprawdzanie ich poziomu jest nadzwyczaj ważne.

W jakich gałęziach przemysłu sprawdzana jest wartość opałowa biogazu?

Współczesne analizatory gazu i biogazu wykorzystuje się w wielu gałęziach przemysłu – między innymi w biogazowniach rolniczych, oczyszczalniach ścieków, na wysypiskach śmieci, instalacjach badawczych, jak również w innych jednostkach i przedsiębiorstwach używających biogazu. Przy użyciu analizatorów możliwe jest zapobieganie stratom, błyskawiczne rozpoznanie wszelakich anomalii w procesie produkcji metanu oraz rejestrowanie parametrów gazu. Przyrządy do analizy wartości opałowej biogazu oferowane są w dwóch wersjach – AwiECO i AwiFLEX.