Terapia przez działania artystyczne – choreoterapia

Dzisiejsza psychologia nierzadko wykorzystuje zbawienny wpływ, jaki ma sztuka na ludzką psychikę. Dzieje się tak bez względu na to, czy idzie o twórcę dzieła, czy jego odbiorcę. Rodzaje terapii korzystające z działań artystycznych nazywa się arteterapią. Zalicza się do niej m.in. teatroterapię, biblioterapię (opierającą się na czytaniu), filmoterapię, muzykoterapię oraz choreoterapię. Ostatnia z nich, jak nietrudno się domyślić, jako element terapeutyczny korzysta z tańca. Czego warto się o niej dowiedzieć?

Na czym polega choreoterapia?

Choreoterapia jest efektywna, ponieważ istotne elementy tańca pozwalają odzyskać i zachować równowagę między ciałem, a umysłem. Ruch i rytm pozwalają pacjentowi wgłębić się w swoją psychikę, zrozumieć zachodzące w niej procesy, a także zapanować nad emocjami. Aby brać udział w zajęciach choreoterapii nie jest wymagana znajomość żadnego stylu tanecznego. Nie są również niezbędne predyspozycje do bycia niezłym tancerzem. O wiele istotniejsze jest odnalezienie własnego rytmu i sposobu ekspresji, w czym wesprze pacjenta terapeuta.

Choreoterapia – wspomaga leczenie nerwic i depresji

Zakres problemów i schorzeń, zwalczenie których wspomaga choreoterapia, jest niezwykle szeroki. Obejmuje zarówno schorzenia somatyczne, jak i te natury czysto psychicznej. Choreoterapia jest stosowana m.in. w leczeniu depresji, lęku społecznego, nerwic, ADHD oraz przewlekłego PTSD. Może być również stosowana jako terapia wspomagająca u pacjentów zmagających się z nowotworami, stwardnieniem rozsianym, chorobą Parkinsona czy zaburzeniami ruchowymi – także tymi będącymi następstwami upośledzeń różnego typu.