Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony w 1997 roku na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo przygotowano specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – pełnia praw publicznych i niekaralność

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, szczególnie współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest znacznie więcej. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony informacji o osobach fizycznych. Do tego kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obowiązkowe.

Szkolenia ABI – imienny certyfikat i dostęp do materiałów szkoleniowych

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje przestrzeganie norm związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi także specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. W trakcie kursu słuchacze poznają podstawowe pojęcia, takie jak przetwarzanie danych osobowych, usuwanie danych osobowych, administrator systemów informatycznych (ASI), mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane uprawnienia, jak również dostęp do materiałów szkoleniowych i wzorów dokumentów.