Sprawdzenie stanu gruntów przed inwestycją – badania geologiczne

Współczesne badania geologiczne używają nowoczesnego sprzętu, który pozwala na dokładną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności wykonuje się w trakcie takich czynności i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – specjalistyczny sprzęt

Badania geologiczne wykonywane są w celu pozyskania precyzyjnych danych dotyczących składu gruntu. Do podstawowych czynności, jakie wykonują geolodzy należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie statyczne, pobranie próbek gruntu, określenie profilu litograficznego. Dokładne zbadanie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przy każdym procesie budowlanym. Bez starannej weryfikacji gruntów budynkom może grozić osiadanie, a nawet zawalenie. Firmy zajmujące się badaniami gruntów sporządzają szereg ważnych dokumentów, takich jak dokumentacje badań podłoża gruntowego, opinie hydrogeologiczne, przeprowadzają sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. W zakresie ich działania są również badania dotyczące geologii górniczej – wykonywanie badań elektrooporowych, tworzenie wniosków zagospodarowania, inwentaryzacja terenów.

Badania geologiczne – sprawdź ściśliwość gruntu

Czynności związane z analizą składu gruntów odbywają się z wykorzystaniem różnych urządzeń. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do dalszych testów w laboratorium. Geolodzy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie maszyny, które przeprowadzają bardzo głębokie wiercenia. Należą do nich kowadła, dylatometr Marchettiego. W pracy stosuje się rozmaite metody, np. sondowania CPT, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Dzięki nim można określić właściwości gruntów niespoistych czy zagęszczenie gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Zaufaj specjalistycznym przedsiębiorstwom posiadającym właściwe uprawnienia.