Faktura proforma a faktura VAT – różnice i podobieństwa

Skieruj się w to miejsce, jeśli szukasz więcej informacji o tym, co to znaczy faktura proforma.

Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo, ale również i gros osób realizujących zakupy przez internet, miał kontakt choć raz z fakturą pro forma. Nie każdy jednakże wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym różni się on od typowej faktury.

Czy fakturę proforma uwzględnia się w dokumentacji księgowej?

W języku łacińskim pro forma oznacza „dla przyzwoitości”, zatem częstokroć spotykamy się z tłumaczeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, faktura tego rodzaju nie jest dokumentem księgowym, z tej przyczyny nie ujmuje się jej w ewidencji księgowej bądź w księdze przychodów i rozchodów. Rekomenduje się jednak zachować ją na przykład w celu dopełnienia dokumentacji transakcji.

Faktura proforma winna być traktowana raczej jako dowód handlowy, będący formą zapowiedzi pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem zakupu artykułów czy zrealizowania usługi, a więc zgodnie z ustawą o VAT nie powoduje skutków w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest ostateczna? Nie, ponieważ mówi o usłudze lub sprzedaży, która jeszcze nie została zrealizowana, zatem warunki transakcji w niej zaprezentowane mogą wciąż być zmienione.

Co winno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma przypomina z wyglądu oraz posiada te same dane co faktura VAT, czyli:

  • dane kontrahentów,
  • miejsce oraz datę jej wystawienia,
  • nazwę towarów czy też usług, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto i brutto (zarówno konkretnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) zapisana także słownie,
  • stawka oraz naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie uwzględnionych rabatów,
  • wskazanie przewidywanej daty dostarczenia towaru bądź realizacji usługi,
  • wskazanie terminu wniesienia opłaty.

Aby nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od ostatecznej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznakować wyraźnie w tytule określeniem “PRO FORMA”. Należy też mieć na uwadze, iż ten typ faktury nie zwalnia z obowiązku wystawienia kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie można wystawić w momencie, gdy odbiorca wniesie w całości opłatę za przedmiot transakcji bądź wpłaci zaliczkę.