Metoda kasowa – alternatywa dla metody memoriałowej

metoda kasowa

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się w momencie wystawienia faktury. Niestety w tej sytuacji urząd skarbowy nie wnika czy na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT pojawiła się należność od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po przelaniu opłaty od kontrahenta.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej firmy

Brak pojawienia się na rachunku opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często znajdują się w położeniu, gdy muszą co jakiś czas przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi czy też sprzedane towary. Jeżeli takie sytuacje zdarzają się cyklicznie, nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w efekcie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem 2 milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania opłaty od kontrahenta. Ze względu na wymieniony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość naszych przedsiębiorców, aczkolwiek muszą oni mieć świadomość, iż stosowanie z tej metody rozliczenia działa też w drugą stronę. Jeżeli zatem sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. O zamiarze przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy dostarczając druk VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie każdej wystawionej faktury dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do dokładnego kontrolowania wpływu należności

Biura rachunkowe nierzadko odwodzą mniejszych przedsiębiorców od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Z reguły powodem tego jest kwestia regularnego kontrolowania otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież dokładnego ich pilnowania, żeby nie przegapić terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających miesięcznie nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to utrudnienie. Jednak już przy kilkudziesięciu dokumentach kontrola przelewów pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu i oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznej obsługi należności, jakim jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]