Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Dowiedz się więcej o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi B2B, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Regularne przypominanie o wymogu przelania opłaty – o windykacji polubownej

Wierzyciel ma prawo dochodzić niespłaconych należności na drodze windykacji długu. Choć określenie to wielu osobom niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego prowadzi się w stosunku do dłużnika rozmaite działania zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wystawia porównywalną liczbę faktur oraz paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie będzie wniesiony w wyznaczonym czasie bez wątpienia rośnie. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem faktur pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje również modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – dodaj własne harmonogramy działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto rozliczeniowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, rozpoczyna ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z Flobo może przygotować indywidualne scenariusze czynności podejmowanych względem nieterminowych kontrahentów, określając m.in. przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę emitowana jest z aplikacji dodatkowo przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeśli notyfikacje nie przyniosą efektów, następnymi krokami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wyliczone wyżej działania nie przyniosą spodziewanego efektu, Flobo prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na kontrolowanie wpływających przelewów, a po paru miesiącach skutkuje też ogromną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]