Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców Bielsko Biała - usługi dla Ciebie

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychotechnicznych i psychologicznych. Czym są tego rodzaju badania i kto musi je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim badaniom. Są one konieczne dla przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Można stwierdzić zatem, że są to badania potrzebne w przypadku kierowców zawodowych. Pozostałych kierowców mogą dotyczyć tylko wtedy, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne organa – czyli np. przez Policję – po spowodowaniu groźnej kolizji.
Istotą testów jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma zagwarantować bezpieczeństwo jemu i pozostałym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, które mogą być spowodowane na przykład przez brak koncentracji czy niedostatecznie szybki refleks.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z wykorzystaniem specjalnej aparatury. Podczas badań ważny jest wiek kierowcy, bo sprawdzane parametry słabną wraz z wiekiem, a zatem konieczne jest przyjęcie właściwego punktu odniesienia.
Jeśli chodzi o ważność wyników, to badania kierowców zwykle robi się co 5 lat, lecz jeśli ukończyli sześćdziesiąt lat – co trzydzieści miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są przeprowadzać badania każdego roku.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]