Badania psychologiczne kierowców – poradnik

Zleć badania psychologiczne kierowców Bielsko

Badania psychotechniczne kierowców są wykonywane w profesjonalnych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny siadać za kółkiem. W jaki sposób przebiegają testy i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia wykorzystuje się do ich przeprowadzenia?

Badania psychologiczne kierowców – dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i egzaminatorów

Testom psychotechnicznym musi poddawać się kilka grup kierowców. Do pierwszej należą osoby przystępujące do egzaminu na prawo jazdy np. kategorii D+E. Do testów przystępują również kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie prawa jazdy. Oprócz tego badaniom psychologicznym powinni poddawać się również kierowcy pojazdów służbowych oraz instruktorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – część testowa i praktyczna

Badanie kierowców składa się z 2 etapów. Na początku osoby badane przystępują do części teoretycznej. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, szybkość działania oraz cechy charakteru czy umiejętność pracy pod presją. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi odpowiedzieć na pytania dotyczące ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Drugim etapem badań psychologicznych jest część aparaturowa, która mierzy głównie widzenie przestrzenne, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny odległości. W czasie testów wykorzystuje się między innymi kabinę ciemniową, miernik sprawności sensomotorycznej oraz aparat Piórkowskiego. Badania polegają np. na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak dana osoba radzi sobie ze wskazaniem przedmiotów po oślepieniu światłem.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]