Jak często należy wykonywać badania operatorów

Skieruj się w to miejsce, żeby zamówić badania operatorów Bielsko.

Do rozpoczęcia działalności w różnego typu zawodach niezbędne są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalne badania. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużym stopniu rzutuje rodzaj zawodu, w jakim chce pracować badany. Odmienne badania wykonywane są dla prawników, odmienne zaś dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak nietrudno się domyślić, te drugie badania są wykonywane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka zdań na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie zdolności okazują się podczas nich testowane.

Przepisy a badania operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków paletowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w przemyśle reguluje załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co 3 albo 4 lata, oprócz kandydatów po pięćdziesiątym roku życia – ci mają obowiązek do wykonywania badań co dwa lata. Powinniśmy jednak pamiętać, że przebieg badań może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, iż niezbędne są inne testy albo niektóre elementy są w danym przypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Pierwszym elementem badań operatorów jest badanie osobowości, mające zazwyczaj formę papierowego testu, a także test badający możliwości intelektualne. Następnie przeprowadzane są badania na szybkość reakcji, polegające zazwyczaj na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy zdolności percepcji odległości oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Dane teleadresowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]