Profesjonalne doradztwo HR – na czym polega?

Doradztwo personalne Kraków - więcej o ofercie na https://bit.ly/2Zdh0ZM

Niektóre przedsięwzięcia prowadzone przez dział HR mogą wyjść poza możliwości danego przedsiębiorstwa. Problem staje się nadzwyczaj poważny, gdy określony projekt dotyczy problematyki dotychczas obcej zespołowi i zakłada liczne zmienne. Zasadniczy dla skuteczności poprowadzenia danego procesu jest poziom zaawansowania zamierzenia i, co za tym idzie, wiedza niezbędna do jego zakończenia. Dlatego w wielu przypadkach niezastąpione staje się wsparcie niezależnych ekspertów, którzy, w zależności od potrzeb, mogą wziąć na siebie kierowanie całością lub zagwarantować doradztwo w poszczególnych fazach projektu. W jakich sytuacjach przedsiębiorstwa winny skorzystać z usług doradztwa HR?

Doradztwo HR – kierowanie przeprowadzeniem całego projektu bądź jego etapami

Po pomoc proponowaną w ramach doradztwa HR, przedsiębiorstwa sięgają w różnych sytuacjach. Jednym z głównych aspektów takiej współpracy jest analiza poziomu satysfakcji zatrudnionych. Żeby jej wyniki były miarodajne, a także pomocne przy sporządzaniu strategii, wymagane jest użycie odpowiednich technik pozyskania danych oraz ich poprawna interpretacja. Ponadto przedsiębiorstwa często zatrudniają konsultanta HR w celu przeprowadzenia wszelkiego rodzaju audytów – przeważnie odnośnie komunikacji wewnętrznej. Jak już nadmieniliśmy, funkcja konsultanta HR w całym procesie może być wieloraka. Niekiedy ma on rolę project managera, zarządzającego całym procesem, innym razem natomiast jest tylko doradcą merytorycznym, gwarantującym kompleksowa pomoc w razie ewentualnych trudności.

Doradztwo personalne – jak zatrudnić najlepszego konsultanta?

Powodzenie działań zapoczątkowanych we współpracy z konsultantem HR jest zależne przede wszystkim od tego, jakie kompetencje opanował dany specjalista. Przy zatrudnieniu konsultanta HR należy przyjrzeć się w szczególności jego doświadczeniu. Warto przeanalizować to, dla jakich podmiotów dotąd pracował i, co najistotniejsze, jakie zadania tam wykonywał.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]