Rozwój kompetencji pracowników

Rozwój kompetencji. Więcej na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na powodzenie całej firmy. Zaangażowana załoga zaopatrzona w szeroki wachlarz kompetencji miękkich to przecież kluczowy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na ocenę ich osobistych uwarunkowań oraz kwalifikacji może pomóc pracodawcy w kompletowaniu zespołu, który będzie przygotowany na różne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center zrealizowanego przez doświadczonego specjalistę można dostrzec, który z pracowników posiada zdolności przywódcze i będzie odpowiednim przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane rozmaitymi metodami – m.in. w formie sesji indywidualnych bądź grupowych. W trakcie spotkań stosowane są skuteczne techniki szkoleń, np. wywiady, zadania w grupach, case study (analiza danego przypadku) czy symulacje. Przy ich użyciu można odkryć prawdziwy potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z zespołem w postaci coachingu.

Jak prowadzone są sesje AC/DC i rozwój pracowników?

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od opisu kompetencji potrzebnych do wypełniania danej funkcji w firmie. Następnie audytor przygotowuje techniki, które będą zastosowane podczas sesji. Dalszym etapem jest zasygnalizowanie celów sesji, a także tego, co planuje się dzięki niej osiągnąć. Równie istotne jest też miejsce, w którym zostaną poprowadzone audyty pracownikami – powinno one zapewniać komfort, który pomoże spełnić założenia sesji. Sam audyt AC/DC (indywidualny lub grupowy) jest prowadzony przez wykwalifikowanych coachów, którzy są psychologami. Sesja trwa nie więcej niż sześć godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera spersonalizowany, wyczerpujący raport, w którym znajduje się analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich silne strony oraz przekazane są polecenia, jak należy przeprowadzić kolejny etap rozwoju pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]