Kancelaria TMH – obsługa prawna klientów indywidualnych i biznesowych

Rzeszowska Kancelaria TMH świadczy usługi na rzecz Klientów indywidualnych i biznesowych. Gwarantuje pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, nie wyłączając start-upów, udziela porad w obszarze inwestycji kapitałowych, rejestruje spółki. Kancelaria świadczy także kompleksową obsługę klientów indywidualnych – doradza we wszystkich dziedzinach prawa, jest przedstawicielem Klientów w sporach i udziela wsparcia podczas negocjacji, jak również pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki finansowe, zwłaszcza z tytułu polis inwestycyjnych.
W Kancelarii TMH pracują doświadczeni prawnicy. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w niżej wymienionych dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo cywilne,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe,
– prawo pracy,
– prawo podatkowe.
Ponadto reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej, Trybunałem Konstytucyjnym, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.