Prawo rodzinne – alimenty, separacje, rozwody

Prawo rodzinne jest jeden z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie również w prowadzeniu spraw związanych z władzą rodzicielską, ojcostwem i macierzyństwem czy uregulowaniem kontaktów.

Alimenty, rozwody, separacje – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to szczególna sfera prawa, ponieważ prowadzenie spraw z tego zakresu wymaga od mecenasa nie tylko znajomości aktów prawnych, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje osobiste sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy przygotowani na bieżący kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne stadia sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Dążymy do dostosowania się do oczekiwań każdego Klienta szczególnie w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania kancelarii radców prawnych

Prowadzenie spraw rodzinnych zaczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem poprzez osobiste spotkanie lub rozmowę telefoniczną albo na Skype’ie. Wówczas staramy się zebrać jak najwięcej informacji związanych ze sprawą, a także poznać osobę, dla której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Następne fazy naszej pracy to opracowanie pism procesowych, reprezentowanie Klientów przed sądem lub pozostałymi podmiotami, jak np. mediatorzy. Podczas prowadzenia każdej sprawy staramy się znaleźć możliwość na zamknięcie jej ugodą. Podejście to wywodzi się z faktu, iż gros sytuacji spornych ma swoje podłoże w ogromnych emocjach, a prawnik, pozostający osobą bezstronną, nie znajduje się pod ich wpływem i rozpatruje sprawę jedynie z punktu widzenia prawa.