Materiały do druku 3D.które znajdziesz w ofercie CadXpert

Zobacz, gdzie zamówić materiały do druku 3D, wejdź na cadxpert.pl

CadXpert posiada wszechstronną ofertę materiałów do drukarek 3D: żywice fotopolimerowe, filamenty i inne. Materiały do drukarek 3D można pogrupować na cztery kategorie:
– PolyJet – ciekłe żywice fotopolimerowe, utwardzane promieniowaniem ultrafioletowym,
– FDM (z ang. fused deposition modeling) – warstwy ciekłych tworzyw termoplastycznych (filamentów). Wyróżniamy tu dwie podkategorie: FDM do szybkiego tworzenia prototypów z niedrogich termoplastów oraz FDM dla przemysłu służące do zaawansowanej produkcji z funkcjonalnych tworzyw termoplastycznych,
– SLS – materiał poliamidowy spiekany selektywnie,
– SLA – żywice fotopolimerowe o rozmaitych właściwościach, które utwardza się z użyciem.

Filament do drukarki 3D – niezastąpiony w szybkim prototypowaniu

Filament to tworzywo używane do druku 3D w technologii FDM. Ta technologia druku i tworzywo są stosowane do szybkiego prototypowania z łatwych do modelowania surowców, jak również do seryjnej produkcji i testowania funkcjonalnego. Które filamenty są najczęściej stosowane w drukarkach 3D? Przede wszystkim sięga się po łatwe do kształtowania poliestry alifatyczne czyli PLA, materiały inżynieryjne (między innymi te o wysokiej udarności) bądź posiadające specjalne własności (przykładowo niepalność). Technologia druku FDM niczym nie ustępuje wydrukom uzyskanym za pomocą pozostałych szeroko stosowanych metod, czyli wtrysku i termoformowania. Naczelne atuty filamentów to proekologiczny sposób ich produkcji (czysty i nietoksyczny, więc wykonane z jego pomocą prototypy można stosować m.in. w biurach), duża dostępność, a także przystępna cena idąca w parze z wysoką jakością wydruku.
W technologii FDM firma CadXpert posiada materiały:
– inżynieryjne,
– elastomery,
– do szybkiego prototypowania.

Inne materiały do drukarek 3D – przeznaczenie fotopolimerów

Pomijając filamenty, w asortymencie firmy CadXpert znajdziemy też inne materiały do drukarek 3D. W technologii PolyJet są to między innymi materiały:
– gumopodobne,
– imitujące polipropylen,
– wysokotemperaturowe.
PolyJet jest uważana za wszechstronną a jednocześnie niesłychanie dokładną technologię druku 3D. Poszczególne warstwy płynnych żywic fotopolimerowych utwardza się kolejno przy pomocy światła UV. Za sprawą swoich cech korzysta się z nich m.in. do tworzenia prototypów inżynieryjnych, imitujących wyrób końcowy, anatomicznych oraz koncepcyjnych. Z tych fotopolimerów wytwarzane są też opakowania, pojemniki i inne artykuły codziennego użytku.
Natomiast w stereolitografii (inaczej technologii SLA) są to m.in. materiały:
– dentystyczne,
– odlewnicze,
– inżynieryjne,
– standardowe.
Jakie przeznaczenie ma ciekła żywica fotopolimerowa utwardzana laserem? Dość szerokie. Głównie używamy jej w przemyśle i branży medycznej do trójwymiarowego druku projektów koncepcyjnych oraz prototypów, jak również wszelkich przedmiotów wymagających gładkiej powłoki.

Dane teleadresowe:
CadXpert
ul. Ciepłownicza 23
31-574 Kraków

Tel.: +48 (12) 307-25-24
Mob.: +48 607-982-124, +48 501-473-209
E-mail: [email protected]