Polski węgiel

Polski węgiel i jego promocja w kraju i za granicą

Przez wzgląd na coraz to nowsze wyzwania związane z potrzebą konkurowania na polskim rynku z węglem sprowadzanym z zagranicy, Tauron zapoczątkował politykę umacniania wizerunku polskiego węgla.

Węgiel brunatny i kamienny

Węgiel jest nieodawialnym źródłem energii, którego wartość opałowa zależy od zawartości np. wody. Chiny, USA, Indie, RPA, a także Australia i Ukraina to kraje, na terenie których znajdują się największe złoża węgla.

Nasz rodzimy polski węgiel

Górny Śląsk oraz Lubelszczyzna słyną z pokaźnych pokładów węgla kamiennego. U lokalnych sprzedawców jest możliwość nabycia takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu Gruby I i Orzech – ich wysoka kaloryczność i fakt, iż po ich spaleniu pozostaje mała ilość popiołu generuje to, że są to rodzaje najczęściej wybierane do ogrzewania gospodarstw domowych
  • Węgiel typu Groszek – rodzaj drobnego węgla, którego spalanie następuje w specjalnych kotłach retortowych, które posiadają automatyczne podajniki węgla, co stanowi ich główną zaletę
  • Miał – najdrobniejszy z dostępnych na rynku rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrociepłowniach i elektrowniach.